Utförda arbeten

Putsning

Beateberg

Putsning med Caparols puts. NCS:

Kök

Lägenhet

Renovering av kök från 60-talet.

Nybyggnation

Marinestores nya anläggning i Nynäshamn

Fönster målning

Skistar Lodge i Sälen